Nieuwbouw

Ambachtelijk Vleesbedrijf de Hoeve/ Vleesveeboerderij Reinders


Het project omvat de realisatie van een zichtbaar, duurzamer productie- en vleesverwerkingsruimte. Dit project laat het verwerkingsproces van de dieren zien, waarbij het welzijn en het comfort van de dieren in het oog worden gehouden en huisslachtingen van regionale innovatieve kleinschalige veehouders ondersteund wordt. Daarbij wordt ingezet op educatie, en e-learning met het onderwijs. Hiermee worden nieuwe mogelijkheden benut om kennis, expertise over de duurzame Achterhoekse voedselprocessen/producten te ontwikkelen, over te dragen en te delen. Met dit project willen wij een bijdrage leveren aan de versterking van de Achterhoekse voedselketen en vakmanschap.

Het project bestaat uit een informatiecentrum en een voor publiek zichtbare vleesverwerkingsruimte waar mensen uit de horeca, vakopleidingen en scholen, toeristen en overige belangstellenden geïnformeerd worden over de productie van duurzaam, Achterhoeks vlees uit de korte keten. Duurzaam geproduceerd vlees houdt ook in dat het welzijn van de dieren voorop staat. Wij willen ons onderscheiden door de varkens hun staart te laten behouden en hopen in een later stadium een eigen duurzaam/welzijnskeurmerk te realiseren.

Om kennis/informatie over onze duurzame processen/producten te delen willen we rondleidingen organiseren waarbij bezoekers kunnen zien, horen én beleven hoe duurzame producten uit de regio tot stand worden gebracht. We willen bezoekers hiermee laten zien hoe de dieren gehouden worden, hoe ze gevoerd worden en in welke comfortabele leefomstandigheden ze zich bevinden. Ook kunnen de bezoekers een kijkje nemen achter de schermen in de slagerij, hoe het vlees na de slacht wordt uitgebeend en verwerkt voordat het in de winkels in de toonbank terecht komt.

Wij willen tevens een kenniscentrum opzetten en een educatieve functie vervullen, waarbij wij met scholen en studenten onze kennis en expertise delen. In de vleesverwerkingsruimte komt een ruimte om groepen van 15 personen te kunnen ontvangen, die kunnen meekijken met onze slagers. Door ons bedrijf open te stellen willen wij een verbindende factor zijn en boeren, scholieren en burgers dichter bij elkaar brengen, met als doel inwoners/consumenten bewust te laten worden dat wij regionale en duurzame producten produceren in de Achterhoek, waar wij trots op zijn!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door LEADER.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door:
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.